GIỚI THIỆU

Ban Chủ nhiệm khoa

1. PGS.TS Cao Thế Trình - Nguyên Trưởng khoa (Bí thư chi bộ) Chủ tịch Hội đồng trường

2. GV Nguyễn Cao Luyện - Phó Trưởng khoa Phụ trách

3. TS. Nguyễn Huy Khuyến - P. Trưởng Khoa

4. Th.s Đỗ Phan Anh - Trợ lý công tác sinh viên

5. Trợ lý Giáo vụ - CV Đoàn Thị Thanh Nga

6. Tổ trưởng bộ môn Hàn Quốc học - Th.s Nguyễn Thị Hồng Hạnh

7. Tổ trưởng bộ môn Nhật Bản học - GV Nguyễn Cao Luyện

8. Tổ trưởng bộ môn Việt Nam học - Th.s Bùi Thị Thoa

Danh sách giảng viên của khoa Quốc Tế học

Th S. Đỗ Phan Anh

GV. Nguyễn Thị Phương Dung

GV. Hồ Thùy Duyên

Th S. Nông Phan Đăng

Th S. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Th S. Lê Thị Quỳnh Hảo

GV. Lê Xuân Thu Hiền

Th S. Nguyễn Phạm Thu Hương

GV. Nguyễn Vi Thiều Khanh

TS. Nguyễn Huy Khuyến

GV. Nguyễn Cao Luyện

Th S. Nguyễn Thị Như Ngọc

GV. Lê Thị Tuyết Ngân

Th S. Lê Thị Nhuấn

Th S. Dương Thị Thanh Phương

Th S. Hoàng Thúy Quỳnh

Th S. Cao Thị Thanh Tâm

GV. Đinh Thị Thanh

Th S. Bùi Thị Thoa

Th S. Trần Bảo Trân

PGS. TS Cao Thế Trình

TS. Lưu Thị Hồng Việt


Các tin khác