TIÊU ĐIỂM

Cơ hội nghề nghiệp ngành Quốc Tế học

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quốc Tế học có thể làm việc ở các công ty nước ngoài tại Việt Nam. Các tổ chức Quốc Tế. Điều phối viên cho các Quỹ tại Việt Nam.

Làm phiên dịch viên, phóng viên trong các tòa soạn báo từ Trung ương đến địa phương.

Hoặc giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng.

Sinh viên tốt nghiệp có thể học lên Cao học hoặc Nghiên cứu sinh.

Các tin khác