TIÊU ĐIỂM

Cơ hội nghề nghiệp ngành Việt Nam học - Văn hóa du lịch

Sinh viên tốt nghiệp ngành Việt Nam học - Văn hóa Du lịch có thể làm việc ở trong các cơ quan Dân chính đảng như: Các phòng văn hóa từ cấp xã, huyện, tỉnh.

Làm phóng viên, Biên tập viên, Cộng tác viên với các tòa soạn báo từ Trung ương đến địa phương.

Làm hướng dẫn viên du lịch cho các công ty du lịch, hoặc nhân viên tổ chức sự kiện.

Làm giảng viên giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng hoặc giáo viên.

Sinh viên tốt nghiệp có thể học Cao học, Nghiên cứu sinh.  

Các tin khác