TIÊU ĐIỂM

Mục tiêu đào tạo theo CDIO

Mục tiêu chung theo CDIO ngành Nhật Bản học và Hàn Quốc học

Đào tạo Cử nhân Đông phương học có phẩm chất chính trị tư tưởng vững vàng, có kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, nắm vững kiến thức cơ bản về xã hội và nhân văn, kiến thức tương đối và toàn diện và có hệ thống về Đông phương học theo các hướng chuyên ngành Hàn Quốc học/Nhật Bản học... Có kỹ năng thực hành về quan hệ quốc tế và năng lực giao tiếp xã hội, sử dụng được ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Hàn/Nhật… trong giao tiếp, trong nghiên cứu khoa học và trong công tác chuyên môn. Sinh viên ngành Đông phương học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc cho các các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các doanh nghiệp Hàn Quốc/Nhật Bản có vốn đầu tư tại Việt Nam; chuyên viên dịch thuật; hướng dẫn viên du lịch; giáo viên dạy tiếng Hàn...

Mục tiêu chung Mục tiêu chung theo CDIO ngành Quốc Tế học

Đào tạo cử nhân ngành Quốc tế học là đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng, có kiến thức và kỹ năng căn bản cũng như chuyên sâu về nghiên cứu quốc tế/quan hệ quốc tế. Trang bị cho sinh viên những kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn, vừa có kiến thức chuyên sâu về ngành Quốc tế học. Với kiến thức đa ngành và liên ngành, sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm rất da dạng hoặc tiếp tục theo học ở các bậc học cao hơn như thạc sỹ, tiến sỹ Quan hệ quốc tế… ở các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài. 

 

Mục tiêu chung Mục tiêu chung theo CDIO ngành Việt Nam học

           Đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao về Việt Nam học, phục vụ cho các trung tâm nghiên cứu và đào tạo Việt Nam học, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế về văn hoá, giáo dục… Chương trình đào tạo cung cấp các kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn; những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về Việt Nam học, kiến thức cơ sở về lịch sử Việt Nam, văn học Việt Nam, kiến thức về tiếng Việt, văn hoá Việt Nam, một số kiến thức về nghiệp vụ du lịch, văn phòng, báo chí, Hán Nôm... Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện những kỹ năng trong việc sử dụng những tri thức về Việt Nam học, văn hoá Việt Nam, những kỹ năng sử dụng tiếng Việt, kỹ năng thực hiện một số hoạt động nghiệp vụ như nghiệp vụ văn phòng, nghiệp vụ báo chí, nghiệp vụ du lịch, tổ chức các sự kiện... Cử nhân Việt Nam học sau khi tốt nghiệp có khả năng đi sâu nghiên cứu và giảng dạy về Việt Nam học, trở thành hướng dẫn viên cho ngành du lịch hoặc làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, mặt trận và các tổ chức quần chúng khác… Ngoài việc cung cấp tri thức và trang bị các kỹ năng chuyên môn; chương trình còn giáo dục tinh thần yêu nước, hình thành thái độ khách quan trong học tập và nghiên cứu khoa học về Việt Nam học, tạo nên sự yêu mến và mong muốn học hỏi nghiên cứu về Việt Nam, về lịch sử, văn hoá Việt Nam, tự tin về khả năng sử dụng tri thức về Việt Nam học, về nghiệp vụ trong các lĩnh vực công tác...

 

 

 

 

Các tin khác