TIÊU ĐIỂM

Cơ hội nghề nghiệp ngành Nhật Bản học

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Nhật Bản học có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Nhật: như các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các doanh nghiệp Nhật Bản có vốn đầu tư tại Việt Nam; chuyên viên dịch thuật; hướng dẫn viên du lịch; giáo viên dạy tiếng Nhật trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm ngoại ngữ...

Đặc biệt là các công ty Nhật Bản tại Việt Nam.

Sinh viên năm thứ 3 hoặc sau khi tốt nghiệp có cơ hội đi du học Nhật Bản với mức học phí ưu đãi hoặc học bổng toàn phần.

Các tin khác