TIÊU ĐIỂM

ĐÀO TẠO VIỆT NAM HỌC THEO XU HƯỚNG QUỐC TẾ HÓA

Việt Nam học (Vietnamese Studies) đã trở thành lĩnh vực học thuật phát triển tại nhiều quốc gia trên thế giới. Có nhiều trường Đại học ở các nước phát triển đều có đào tạo ngành học này. Một số nước như Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thái Lan, Trung Quốc… Việt Nam học còn được tổ chức thành những đơn vị đào tạo nghiên cứu riêng. 

Từ nửa cuối thế kỷ XX trên thế giới và ở nhiều nước đã hình thành nên các tổ chức quốc gia, quốc tế, phối hợp nghiên cứu về Việt Nam như EROVIET (năm 1993), Hội Nhật Bản nghiên cứu Việt Nam (1987)…tập hợp nhiều nhà nghiên cứu trên các lĩnh vực như lịch sử, nhân học, kinh tế, pháp luật, văn hóa…

Trong xu hướng Quốc tế hóa Việt Nam học càng ngày càng trở nên cuốn hút với các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Nhiều hội thảo quốc gia, quốc tế về Việt Nam học được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu giới thiệu những thành tựu nghiên cứu về Việt Nam đối với bạn bè trên thế giới là việc làm cần thiết. Điều này đặt ra yêu cầu đẩy mạnh sự phát triển mạng lưới Việt Nam học toàn cầu, bên cạnh đó cần quy tụ đội ngũ chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam và đào tạo về Việt Nam học.

Hiện nay, ở nước ta đã và đang  đào tạo cử nhân Việt Nam học, thạc sĩ, tiến sĩ, nhiều trường đại học trong đó có Khoa Quốc tế học Đại học Đà Lạt. Nhận thức rõ vai trò nâng cao chất lượng đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, ban Chủ nhiệm Khoa đã và đang xây dựng chương trình đạo tạo theo chuẩn Quốc tế (CDIO), với mong muốn nâng cáo vị thế cũng như chất lượng đào tạo theo hướng quốc tế hóa. Từ đó định hướng rõ tương lai nghề nghiệp cho sinh viên có đầy đủ kĩ năng làm việc, tinh thần, thái độ…

Mục tiêu đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao về Việt Nam học, phục vụ cho các trung tâm nghiên cứu và đào tạo Việt Nam học, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế về văn hoá, giáo dục… Chương trình đào tạo cung cấp các kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn; những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về Việt Nam học, kiến thức cơ sở về lịch sử Việt Nam, văn học Việt Nam, kiến thức về tiếng Việt, văn hoá Việt Nam, một số kiến thức về nghiệp vụ du lịch, văn phòng, báo chí, Hán Nôm... Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện những kỹ năng trong việc sử dụng những tri thức về Việt Nam học, văn hoá Việt Nam, những kỹ năng sử dụng tiếng Việt, kỹ năng thực hiện một số hoạt động nghiệp vụ như nghiệp vụ văn phòng, nghiệp vụ báo chí, nghiệp vụ du lịch, tổ chức các sự kiện... Cử nhân Việt Nam học sau khi tốt nghiệp có khả năng đi sâu nghiên cứu và giảng dạy về Việt Nam học, trở thành hướng dẫn viên cho ngành du lịch hoặc làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, mặt trận và các tổ chức quần chúng khác… Ngoài việc cung cấp tri thức và trang bị các kỹ năng chuyên môn; chương trình còn giáo dục tinh thần yêu nước, hình thành thái độ khách quan trong học tập và nghiên cứu khoa học về Việt Nam học, tạo nên sự yêu mến và mong muốn học hỏi nghiên cứu về Việt Nam, về lịch sử, văn hoá Việt Nam, tự tin về khả năng sử dụng tri thức về Việt Nam học, về nghiệp vụ trong các lĩnh vực công tác...

Các tin khác