TIÊU ĐIỂM

Thực hiện Chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường và Phòng Công tác Sinh viên, vào hồi 16h00 ngày 31 tháng 3 năm 2016 tại Giảng đường A20-104, BCN khoa Quốc tế học đã tổ chức Hội nghị sinh viên nòng cốt khoa Quốc tê học học kỳ 1, năm học 2016-2017.

Đến dự Hội Nghị, đại diện Ban Giám hiệu là TS Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Hợp tác Quốc tế. 

Về phía khoa Quốc tế học:GV. Nguyễn Cao Luyện – Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Nhật Bản học. TS Nguyễn Huy Khuyến - Phó Trưởng khoa. Các Trưởng bộ môn, Trợ lý Giáo vụ, Trợ lý Công tác Sinh viên, Bí thư Liên Chi Đoàn Khoa Quốc tế học, các Giáo viên Chủ nhiệm cùng hơn 100 sinh viên đại diện cho sinh viên khoa Quốc tế học.

Mở đầu Hội nghị, TS Nguyễn Huy Khuyến, Phó Trưởng khoa , Chủ toạ Hội nghị đã đọc báo cáo Sơ kết và tiếp tục triển khai thực hiện "Nội quy Văn hóa học đường" theo Quyết định số 137/QĐ – ĐHĐL ngày 6/3/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt

             Tiếp đó, TS Nguyễn Huy Khuyến đã triển khai kế hoạch số 828/KH – ĐHĐL và Quyết định số 792/QĐ-ĐHĐL ngày 30/9/2016 và đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên nhi đồng giai đoạn 2015-2020.

Hội nghị đã lắng nghe, tiếp thu những ý kiến của Sinh viên về những vấn đề liên quan đến Học tập, Công tác Sinh viên, cũng như những ý kiến đóng góp cho việc thực hiện Nội quy Văn hóa học đường của trường Đại học Đà Lạt, và những vấn đề sinh viên quan tâm.

Đại diện Ban Giám hiệu, TS Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu khoa học – Hợp tác Quốc tế phát biểu đánh giá cao tinh thần dân chủ trong sinh viên khoa Quốc tế học, đồng thời tiếp thu ý kiến sinh viên, và sẽ chuyển những ý kiến sinh viên đến Ban Giám hiệu Nhà trường.

Hội nghị Sinh viên khoa Quốc tế học đã kết thúc tốt đẹp, làm tiền đề cho Hội nghị Sinh viên cấp Trường vào ngày 14/12 tới đây

 

 

 

 

 

            

Các tin khác