TIÊU ĐIỂM

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2016 - 2017

Sinh viên đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp và tên giảng viên hướng dẫn về Khoa kể từ ngày 10/10/2016 đến 31/10/2016.

Sinh viên xem chi tiết trong file đính kèm:

Mẫu đăng ký đề tài khóa luận tốt nghiệp.docxKLTN năm học 2016-2017.docx

KLTN năm học 2016-2017.docx

Các tin khác