THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên chưa đăng ký ngành học

Danh sách sinh viên chưa đăng ký ngành học

Đề nghị những sinh viên có tên dưới đây liên hệ tại Văn phòng Khoa Quốc tế học (Tòa nhà A20 - Phòng 106) để đăng ký ngành học gấp trong thời gian từ ngày 14/9 đến ngày 16/9/2016 để xếp lớp học và thuận tiện hơn cho việc sinh viên xem thời khóa biểu và các thông tin từ nhà trường và khoa.Trân trọng!

Danh sách sinh viên chưa đăng ký ngành học.xlsx

Các tin khác