LỊCH THI HỌC KỲ

Lịch thi Học kỳ 1, năm học 2016-2017 (đợt 1)- Khoa Quốc tế học

Lịch thi Học kỳ 1, năm học 2016-2017 (đợt 1)- Khoa Quốc tế học

Vì lý do có một số sinh viên ngành Nhật Bản học sẽ đi thi Năng lực tiếng Nhật vào ngày 04/12/2016 nên Lịch thi có sự thay đổi đề nghị sinh viên chú ý để đi thi theo đúng thời gian quy định. Trân trọng!

Lịch thi Học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 (đợt 1) - KQTH.xlsx

Các tin khác