LỊCH THI HỌC KỲ

Lịch thi Học kỳ 1, năm học 2016-2017 (đợt 3 có điều chỉnh)- Khoa Quốc tế học

Lịch thi Học kỳ 1, năm học 2016-2017 (đợt 3)- Khoa Quốc tế học

Ghi chú: Lịch thi Học kỳ 1, năm học 2016-2017 (đợt 3)- Khoa Quốc tế học có điều chỉnh thời gian thi của môn Nhập môn tiếng Nhật 1 lớp DPK40NB, đề nghị sinh viên lớp DPK40NB chú ý xem lại lịch thi để đi thi theo đúng thời gian quy định, trân trọng!

Lịch thi Học kỳ 1 (đợt 3 có điểu chỉnh), năm học 2016 - 2017.xls

Các tin khác