THÔNG BÁO

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2016 - 2017

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2016 - 2017

Một số lưu ý khi sinh viên đăng ký học phần: 

- Sau khi đăng ký học phần thành công. Sinh viên phải xuất file và in kết quả đăng ký học phần để lưu lại khi cần thiết đối chiếu. Để tránh trường hợp đăng ký sai và sót học phần đề nghị sinh viên phải tự đăng ký không nhờ bạn bè hoặc người khác đăng ký hộ. Sinh viên phải tự chịu trách nhiệm cho việc đăng ký sai, sót học phần hoặc không đăng ký học phần theo thời gian quy định. 

- Mọi trường hợp sinh viên đăng ký học phần không đúng thời gian quy định của nhà trường Khoa sẽ chịu trách nhiệm giải quyết.

- Sinh viên thắc mắc về nội dung đăng học phần liên hệ trực tiếp Cô Đoàn Thị Thanh Nga (trợ lý giáo vụ Khoa) để được giải đáp.

Trân trọng!

Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2016-2017.pdf

Các tin khác