Chào mừng kỷ niệm 29 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam- Hàn Quốc vừa qua ngày 5/12/2021 ngành Hàn Quốc học, Khoa Quốc tế học, Trường đại học Đà Lạt đã tổ chức chương trình “Ngày hội Văn hóa Hàn Quốc” dưới sự tài trợ của Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc Korea Foundation.

Khoa Quốc tế học gửi Thông báo của Trường ĐH Đà Lạt về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy Trường Đại học Đà Lạt.

08/08/2016

Top